MÜÜGITINGIMUSED

1.    ÜLDTINGIMUSED

1.1.   Käesolevad müügitingimused kehtivad www.kikimiki.ee (edaspidi internetipoes), mida haldab VotVot OÜ;
1.2.   Müügitingimused reguleerivad VotVot OÜ (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid;
1.3.   Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest;
1.4.   Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima;
1.5.   Müüja on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

2.    LEPINGU SÕLMIMINE

2.1.   Kliendil on võimalik osta internetipoes müüja poolt pakutavat kaupa;
2.2.   Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, kui kliendi poolt tasutud kauba ostuhind on laekunud müüja arveldusarvele.
2.3 E-poe valuutaks on ainult euro (EUR/€) ja kogu arveldus toimub eurodes.

3.    KAUBA KOHALETOIMETAMINE

3.1.   Kaup tarnitakse kliendile esimesel võimalusel peale müügilepingu jõustumist, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul;
3.2.   Klient saab valida kolme erineva kohaletoimetamise viisi vahel. Kaup toimetatakse kliendini Eesti Vabariigi piires ja Soome vastavalt kliendi poolt valitud tarneviisile:

1. Itella Smartpost pakiautomaat
1.1.   Kohaletoimetamine on tasuta juhul kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 50 eurot. Väiksema tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 2,5 eurot;
1.2.   Müüja saadab kliendi poolt tellitud kauba kliendi määratud SmartPOST pakiautomaati;
1.3.   Kaup jõuab tavaliselet pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;
1.4.   Kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku uksekoodi;
1.5.   Kui klient ei lähe pakile õigeaegselt ja pakk saadetakse tagasi, jäävad kulutsed kliendi kanda;
1.6.   Pakki hoitakse automaadis 7 päeva;
1.7.   SMS teade tuleb säilitada kuni tagastuseperioodi lõpuni, sest kauba tagastamisel kasutatakse SMS-is olevat tagastuskoodi;

2. ITELLA Smartkuller
2.1.   Kohaletoimetamine on tasuta juhul kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 100 eurot. Väiksema tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 5,4 eurot;
2.2.   Müüja saadab kliendile tellitud kauba kliendi poolt määratud aadressile;
2.3.   kaup jõuab üldjuhul kliendi valitud aadressile 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest;
2.4.   Kliendile saadetakse paki kättetoimetamise päeval täpne kellaaeg SMS-teatega;
2.5.   Kui esimesel korral ei õnnestu pakki kliendile üle anda lepib kuller vajadusel kokku teise aja;
2.6.   Vastavalt kliendi soovile on võimalus pakk suunata ilma lisatasuta ümber ka sobivasse pakiautomaati;
2.7.   Kaupa on võimalik tagastada vaid pakiautomaati kasutades, koodiga mille saate SMS-teatega;
2.8.   Kui klient ei lähe pakile õigeaegselt ja pakk saadetakse tagasi, jäävad kulutsed kliendi kanda;
2.9.   SMS teade tuleb säilitada kuni tagastuseperioodi lõpuni, sest kauba tagastamisel kasutatakse SMS-is olevat tagastuskoodi.

3. ITELLA Smartpost pakiautomaat Soome
3.1.   Kohaletoimetamine on tasuta juhul kui ühe tellimusega ostetud kauba kogusumma on vähemalt 150 eurot. Väiksema tellimuse korral on kohaletoimetamistasu 5 eurot;
3.2.   Kaup jõuab üldjuhul Helsingisse 1-3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest ja mujale Soome 2-3 tööpäeva jooksul;
3.3.   Kliendile saadetakse teatis paki kohalejõudmisest pakiautomaati SMSiga;
3.4.   Soome tellimiseks peab registreerima konto või muutma asukohariigiks Soome;
3.5.   Kaupa hoitakse automaadis 7 päeva;
3.6.   Kui klient ei lähe pakile õigeaegselt ja pakk saadetakse tagasi, jäävad kulutused kliendi kanda;
3.7.   Tagastamisega seotud kulud hüvitame 5€ ulatuses;
3.8.   SMS teade tuleb säilitada kuni tagastuseperioodi lõpuni, sest kauba tagastamisel kasutatakse SMS-is olevat tagastuskoodi.

NB! Tasuta kohaletoimetamine kaotab kehtivuse kui klient tagastab (osaliselt) kauba ning lõplik ostusumma jääb alla vastavat tasuta kohaletoimetamiseks vajalikku ostusumma piirmäära. Sellisel juhul müüja tagastab kliendile tagastatud toodete ostusumma, millest on lahutatud kohaletoimetamise tasu.

4.    TELLIMUSEST TAGANEMINE VÕI ÜMBER VAHETAMINE

4.1.   Andke meile teade külastades lingil või emaili teel info@munder.fi teada, mis kaupa soovite tagastada või ümber vahetada

4.2.   Ostetud kaupa on võimalik tagastada või ümber vahetada 28 päeva jooksul alates kauba SmartPOST pakiautomaati või SMARTkulleri kasutamise puhul alates kauba kliendi aadressini jõudmisest.
4.3.   Kauba tagastamiseks või ümber vahetamiseks tuleb kaup viia originaalpakendis kauba üleandmise kohta:
4.3.1. SmartPOSTi pakiautomaati tellitud kaup tuleb tagastamiseks viia SmartPOST pakiautomaati ning kasutada tuleb SMS-ga saadud tagastuskoodi.
4.4.   SMARTkulleri puhul tuleb kaup viia originaalpakendis tagastamiseks SMARTPOSTI pakiautomaati ning kasutada tuleb SMS-ga saadud tagastuskoodi.
4.5.   Kauba tagastamine või ümber vahetamine käesoleva lepingu tingimuste raames on kliendile tasuta;
4.6.   Juhul kui klient tagastab kauba peale müügitingimuste punktis 4.2 sätestatud tähtaega, kannab klient tagastamisega seotud tavaliselt kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 5 eurole;
4.7.   Tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi 14- päeva jookul peale kauba kätte saamist;
4.8.   Tagastatav kaup peab olema rikkumata, määrdumata, siltidega,originaalpakendis ja kõikide osadega millega kaup kätte saadi.

5.    ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

5.1.   Klient annab internetipoe kasutamisega nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on VotVot OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
5.2.   Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;
5.3.   Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;
5.4.   Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.    VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1.   Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;
6.2.   Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega;
6.3.   Müüja vastutab ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui asja lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt;
6.4.   Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma;
6.5.   Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud);
6.6.   Müüja vastutab kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1.   Müüjal on õigus keelduda kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest omal äranägemisel;
7.2.   Poolte vahelised kauba ostmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.
7.3.   Kõik e-poes toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

Küsimuste, ettepanekute korral saatke email info@munder.fi või helistage +372 58 508 966